SATVIEW

SatView

Aplikacja dzięki której w łatwy sposób można przeglądać zestawy zdjęć satelitarnych dostępnych na stronie sat24.com.

Dostępne zdjęcia:

Europa, Alpy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Polska, Włochy, Skandynawia, Turcja, Wielka Brytania, Irlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Bałkany, Europa Południowo-Wschodnia, Węgry, Afryka, Algieria, Wyspy Kanaryjskie, Afryka Środkowa, Czad, Kongo, Egipt, Etiopia, Kamerun, Izrael, Libia, Madagaskar, Maroko, Namibia, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunezja, Afryka Zachodnia, Zambia, RPA